entervo - svet integrovaných riešení parkovania

Obsluha parkovacích zariadení cez entervo

Dnešné prevádzkové zariadenia parkovacieho systému entervo prešli viacgeneračným vývojom a stanovili viacero svetových štandardov v oblasti parkovacích zariadení. Parkovacie zariadenia od Scheidt & Bachmann sa vyznačujú účelnosťou, efektivitou a komfortnou prevádzkou.

Parkovací systém entervo ponúka okrem vysokej flexibility a kustomizácie navyše rozsiahle spektrum servisných služieb, ktoré predstavuje základ pre dokonalé služby zákazníkom. Pobočky a zastúpenia na piatich kontinentoch sa starajú o celosvetovú prítomnosť, blízkosť k prevádzkam a servisnú podporu pre prevádzky priamo na mieste. A navyše 24/7 Helpdesk a Hotline servis tvoria spolu s maximálnou dostupnosťou systému, výhodu trvalej ziskovosti.

Spočítané - zrátané: s entervo vsádzate na trvalý úspech!

Informačné tabule pre parkovací systém

Parkovací systém: Áno alebo nie?

Problémy s parkovaním existujú skoro v každom európskom meste. Slovenské mestá nie sú žiadnou výnimkou. Parkovacej politike na Slovensku sa však venuje menšia pozornosť ako v iných krajinách Európy. Napríklad len hľadanie parkovacieho miesta zapríčiňuje:

  • zbytočné časové straty
  • nežiaduce zaťaženie prostredia
  • nezmyselné plytvanie energiou
  • obmedzenie plynulosti premávky

Pomocou parkovacích systémov je možné vyhnúť sa mnohým negatívnym vplyvom na dopravu a problémy s parkovaním rýchlo riešiť a do značnej miery zmierniť.

Servis parkovacieho systému

Kompetentnosť producenta Scheidt & Bachmann

Spoločnosť Scheidt & Bachmann disponuje viac ako 50-ročnými skúsenosťami v oblasti parkovacích systémov. Počas tohto obdobia bolo uvedené do prevádzky viac ako 20.000 inštalácií na celom svete a boli stanovené dôležité štandardy v parkovaní.

Systémové riešenia parkovacích systémov firmy Scheidt & Bachmann umožňujú integráciu všetkých služieb týkajúcich sa parkovania, pričom sú stavané na osvedčených štandardoch, otvorených systémoch a moderných technológiach.

Koncept parkovacieho systému entervo

Modulárny koncept systémovej rady entervo pozostáva z prevádzkových zariadení ako napr. závory, terminály, pokladne a dovoľuje vybudovanie moderných riadiacich parkovacích systémov cestou postupnej integrácie jednotlivých parkovísk do vyššej riadiacej úrovne. Z tejto úrovne môžu byť centrálne monitorované všetky priradené parkoviská. Všetky parkovacie systémy rady entervo umožňujú diaľkovú údržbu zo sídla firmy Scheidt & Bachmann.

  • Lístok s čiarovým kódom
  • Parkovacie médium typu ChiCoin
  • Lístok s magnetickým prúžkom

Parkovacie médiá

Parkovací systém entervo používa štyri základné typy médií. Každé z nich má svoje možnosti i obmedzenia.

Modulárnosť parkovacích systémov Scheidt & Bachmann zabezpečuje možnosť súčasnej integrácie aj rôznych iných typov kariet.

Zariadenia parkovacieho systému entervo

Parkovacie závory s LED displejom sa využívajú na zobrazovanie reklamy, alebo iných informácií pre parkujúceho.

Navigačný parkovací systém - entervo PGS je určený v rozsiahlych parkoviskách pre navigáciu vozidiel ku voľným parkovacím miestam. Detekciu každého parkovacieho miesta zabezpečuje detektor - ultrazvukový senzor umiestnený nad miestom. Stavy detektorov sú prenášané do riadiaceho počítača navigačného systému. Ten okamžite vyhodnocuje situáciu na parkovisku a informácie o voľných miestach zobrazuje na navigačných tabuliach, ktoré usmerňujú premávku vozidiel a navigujú ich ku najbližším voľným miestam.

Kamerový rozpoznávací systém - entervo LPR slúži k rozpoznaniu a zaevidovaniu evidenčného čísla vozidla do databázy parkovacieho systému. entervo LPR systém je plne integrovaný do riadiaceho systému parkoviska a poskytuje široké spektrum využití pre parkovací systém, ako sú rezervácie, kalkulácia tarifu pri stratenom lístku a zvyšuje bezpečnosť parkoviska.

Kamerový dohľadový systém - entervo CCTV je neodmysliteľnou súčasťou dnešných parkovacích systémov, pričom zväčša funguje ako autonómny systém. Jedinečnosťou entervo CCTV je prepojenosť s parkovacím systémom, umožňujúca automatické zaznamenávanie definovaných udalostí, vyhľadávanie video záznamov ku alarmom a iné. Kamery na parkovisku preukázateľne zvyšujú bezpečnosť prevádzky, bezpečnosť vozidiel i samotného personálu.

Globálny rezervačný systém - entervo RS využívajú parkujúci, ktorí chcú mať vopred rezervované parkovacie miesto. Často sa integruje pri parkoviskách športových areálov, divadlách, kinách či areálov veľtrhov. Zákazník s rezervovaným parkovacím miestom použije pri vjazde na parkovisko lístok vytlačený z internetu.

Bonifikačný systém - entervo Validation umožňuje jednoduchú úhradu alebo zlacnenie parkovného prostredníctvom malých bonifikačných terminálov. S obľubou sa využíva v priľahlých obchodoch, na recepciách, alebo v iných prevádzkach, ktoré susedia s parkoviskom, aby poskytli svojim zákazníkom alebo zamestnancom možnosť zlacneného parkovania.

Systém pre supermarkety - entervo Shopparking je unikátne riešenie navrhnuté Scheidt & Bachmann, ktoré jednoduchým spôsobom integruje parkovanie do prevádzky supermarketu. Systém nevyžaduje pokladne parkovacieho systému, lebo úhrada parkovného prebieha na pokladniach supermarketu.

Logo parkovacieho systému entervo

entervo - prínos pre budúcnosť

Systémové riešenia riadenia parkovania a zavádzanie nových technológií spoločnosti Scheidt & Bachmann dali impulz pre vznik nových štandardov a rozvoj automatizovaných parkovacích systémov vo svete. Nasadzovanie takýchto parkovacích systémov je prínosom pre riešenie problematiky parkovania.

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060-111
Fax: +421 41 5060-118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel. +49 2166 266-335
Fax +49 2166 266-555

Kontaktný formulár | Email