Parkovacie médiá: žetóny, lístky, karty

Funkčnosť parkovacích systémov je založená na výdaji parkovacieho média zákazníkovi, na ktoré sa zaznamenajú údaje, podľa ktorých systém vie identifikovať zákazníka. Existujú rôzne typy médií, ktoré prešli u Scheidt & Bachmann niekoľkogeneračným vývojom, ktorý stanovil nové svetové štandardy.

Spočiatku parkovacie systémy používali magnetické lístky so stredovým prúžkom a 88 bitovou technológiou. Neskôr sa zaviedli na trh magnetické lístky ISO s postranným prúžkom. Ďalšou inováciou bolo zavedenie technológie čiarového kódu do parkovacích systémov.

Tretím typom médií sú bezkontaktné čipové žetóny ChipCoin, ktoré Scheidt & Bachmann vyvinula ako recyklovateľný typ média.

Typy médií parkovacieho systému entervo

Parkovacie médium typu ChipCoin

Parkovací  čipový žetón ChipCoin® pre PMS/C

S parkovacím systémom PMS/C predstavuje Scheidt & Bachmann novú ChipCoin® transpondérovú technológiu. PMS/C má všetky výhody otvoreného systémového konceptu, ktoré platia pre PMS/S.

ChipCoin® technológia sa zakladá na čipe uchovávajúcom dáta, ktorý je zaliaty do plastikového žetónu tzv. „ChipCoin®“ tvarom podobného minci. Čítanie a zapisovanie dát čipovej mince sa uskutočňuje bezkontaktne. Čipové mince sú opakovane použiteľné, tým obzvlášť prijateľné z ekologického hľadiska. Vďaka tomu je čipová minca ideálnym kontrolným médiom pre prevádzky parkovísk.

Pre prevádzkovateľa parkoviska ponúka ChipCoin® technológia podstatné výhody v podobe nízkych zriaďovacích a prevádzkových nákladov, nízkych nákladov na údržbu, vysokej bezpečnosti prevádzky a žiadnych starostí s odpadom.

Parkovací lístok s čiarovým kódom

Parkovací lístok s čiarovým kódom pre PMS/B

Parkovací systém „B“ postavený na čiarových kódoch je ideálne riešenie pre jednoduché aplikácie. Použitá technológia papierových kariet s čiarovým kódom je integrovaná do platformy systémovej rodiny PMS/B tak, že umožňuje kombináciu s ostatnými platformami od Scheidt & Bachmann.

PMS/B je počítačový, sieťovo orientovaný variant umožňujúci integráciu s riadiacou úrovňou a disponujúci množstvom vynikajúcich technických funkcií:

  • kartu je možné vkladať všetkými štyrmi smermi
  • jednoduchá obsluha
  • široká paleta kariet - karta pre krátkodobo, dlhodobo parkujúcich, sezónna karta, parkovací šek, hotelový šek, karta s časovou a finančnou hodnotou, atď.
  • funkčnosť kariet aj v off-line prevádzke
  • bonifikácia kariet bonifikátormi – vhodné pre maloobchody v blízkosti parkoviska
Parkovací lístok s magnetickým prúžkom

Parkovací lístok s postranným magnetickým prúžkom pre PMS/S

Systém PMS/S v medzinárodnom meradle reprezentuje najvyššiu úroveň vývoja technológie magnetických kariet pre parkovacie systémy. PMS/S je založený na technológii magnetických kariet s postranným prúžkom spĺňajúcich medzinárodnú normu ISO. Technika príjmu parkovacích alebo platobných kariet iba cez jeden otvor zvyšuje užívateľský komfort.

Kreditné a debetné karty môžu byť používané ako kontrolný a platobný prostriedok pri vjazde a výjazde z parkoviska. Voliteľne môže byť pre kontrolu vstupu a výstupu dlhodobých zákazníkov použitá aj čipová transponder karta vyvinutá pre systém PMS/C. Otvorená koncepcia systému uľahčuje integráciu s existujúcimi výpočtovými systémami a zaručuje prevádzkovateľovi vysokú mieru bezpečnosti jeho investícií.

Nasadenie systému na medzinárodne frekventovaných miestach dovoľuje schopnosť akceptovať v automatických a manuálnych pokladniach rôzne druhy mien ako aj bežné kreditné a debetné karty.

Parkovacia čipová karta

Parkovacie čipové karty

Pre kontrolu prístupu dlhodobých zákazníkov je vyvinutá čipová transponder karta, ktorú je možno snímať z menších i väčších vzdialeností.

Karty a médiá s dlhým dosahom

Modulárnosť parkovacích systémov Scheidt & Bachmann zabezpečuje možnosť integrácie rôznych iných typov čítačov cez viacero druhov rozhraní. Cudzie čítače sa integrujú tam, kde je potrebné zabezpečiť kompatibilitu s už existujúcim systémom čipových kariet (napr. karty zamestnancov, čipové karty v MHD...). Pri iných požiadavkách sú nasadené čítače kariet s dlhým dosahom 7 - 14 m. Modulárnosť systému umožňuje použitie viacerých druhov čítačov kariet v jednom termináli.

Transpondér RFID umiestnený vo vozidle

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060-111
Fax: +421 41 5060-118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel. +49 2166 266-335
Fax +49 2166 266-555

Kontaktný formulár | Email