Funkcie parkovacieho systému

Odvetvie parkovania prešlo obrovskou zmenou. V minulosti bol parkovací systém množinou samostatných programov, ktoré slúžili na kontrolu vjazdu a výjazdu z parkoviska. Dnešní prevádzkovatelia parkovísk už nevidia len kontrolu svojich príjmov z parkovania, ale hľadajú spôsoby, ako ich zvýšiť.

Náš parkovací systém poskytuje veľkú slobodu pri dosahovaní obchodných cieľov. Z oddelene fungujúcich programov sme vybudovali integrovaný parkovací systém, ktorý zastrešuje komplexné obchodné a marketingové činnosti.

Obchodný potenciál vášho parkoviska je veľký, a preto ho vyťažte pomocou nasledujúcich funkcií nášho parkovacieho systému:

  • Elektronické služby
  • Správa taríf
  • Štatistiky parkovania
  • Bonifikácia
  • ...

Jednoduchú kontrolu vjazdu a výjazdu sme rozšírili o zložité funkcie, ktoré posúvajú správu parkoviska na vyššiu úroveň. Začnite prevádzkovať svoje parkovisko efektívnejšie a využite výhody týchto parkovacích funkcií:

  • CCTV - kamerový systém
  • LPR - rozpoznanie EČV
  • PGS - navigačný systém
  • Ekologické funkcie parkovania
  • ...

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060-111
Fax: +421 41 5060-118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel. +49 2166 266-335
Fax +49 2166 266-555

Kontaktný formulár | Email