História a zameranie divízie

Divízia systémov pre parkoviská a centrá voľného času spoločnosti Scheidt & Bachmann má bohatú históriu a disponuje mnohoročnými skúsenosťami v oblasti parkovacích systémov uvedením do prevádzky tisícov inštalácií na celom svete. Počas tohto obdobia mnohé inovatívne technické riešenia od Scheidt & Bachmann určovali nové trendy v oblasti vývoja parkovacích systémov a stanovili dôležité štandardy používané v parkovaní dodnes.

Od 1966 do 1970

V roku 1966 uviedla firma Scheidt & Bachmann na trh v tom čase prvú technológiu mechanických žetónov a abonentských kódovacích kariet, ktorá spôsobila prelom v riadení parkovania a položila základy automatickej prevádzky parkoviska.

 • Mechanický parkovací žetón zo 60. rokov
 • Závora a vjazdový terminál zo 60. rokov

Od 1970 do 1980

V roku 1970 uviedla firma Scheidt & Bachmann na trh v tom čase novú 88-bitovú technológiu parkovacích zariadení a s papierovými magnetickými kartami so stredovým prúžkom, ktoré sa v krátkom čase vyvinuli na dodnes platný medzinárodný štandard pre parkovacie systémy.

 • Parkovací lístok s magnetickým prúžkom
 • Automatická parkovacia pokladňa
 • Riadiaci terminál

Od 1980 do 2000

Systémy pre riadenie parkovísk (PMS-Parkhaus-Management-Systeme) s technológiou ISO magnetických kariet a bezkontaktnou ChipCoin technológiou boli v roku 1996 na trhu novinkou. V roku 1998 ich doplnili parkovacie lístky s čiarovým kódom, ktoré skompletizovali portfólio parkovacích médií, aké nemá na trhu žiaden iný dodávateľ parkovacích systémov.

 • Parkovací sytém s ChipCoin technológiou
 • Parkovacie médiá

Nová generácia parkovacieho systému: entervo.com 2

Popri solídnom a spoľahlivom technickom vybavení je skutočným technologickým jadrom každého progresívneho parkovacieho systému kontrolný softvér. Nová generácia softvéru entervo.com 2 od spoločnosti Scheidt & Bachmann zahŕňa všetky funkcie, ktoré si vyžaduje trvalá správa parkovísk: cez internet fungujúca Java technológia, vysoko ergonomické užívateľské rozhranie a plne integrované moduly, ktoré medzi jednotlivými jednotkami a úrovňami umožňujú dátový tok v reálnom čase.

Prostredníctvom spomínanej architektúry ponúka Scheidt & Bachmann voľnú rozšíriteľnosť systému – od regionálneho až po globálne usporiadanie.

 

Kľúčové vlastnosti parkovacieho systému entervo.com 2:

 • Investičná istota a dlhodobosť riešení použitím uznávaných IT štandardov
 • Dostupnosť z celého sveta vďaka použitej internetovej technológii
 • Rozsiahla kontrola procesov prostredníctvom integrovaných funkcií
 • Rozšíriteľný podľa požiadaviek vďaka modulárnej architektúre
 • Škálovateľný od regionálneho po globálny
 • Vysoká úroveň úspornosti
 • Zrýchlená návratnosť investícií
 • Energetická úspornosť ohľaduplná voči životnému prostrediu i peňaženke

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060-111
Fax: +421 41 5060-118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel. +49 2166 266-335
Fax +49 2166 266-555

Kontaktný formulár | Email