Impressum Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.

Sídlo spoločnosti

Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.
Priemyselná 14
010 01 Žilina
Slovensko

Predseda dozornej rady

Dr.-Ing. Norbert Miller

Štatutári spoločnosti

Ing. Róbert Kulla - konateľ

Ing. Ján Krúpa - konateľ

Dr. Peter Lazar - konateľ

Ing. Marína Schiffer - konateľka

Identifikačné údaje

IČO:

31 405 851

DIČ:

2020450817

IČ DPH:

SK2020450817

Obchodný register

Okresný súd Žilina

Oddiel: Sro, vložka č. 3171/L